Fortrolighedspolitik

1. Dataansvarlig

Dataansvarlig i henhold til persondatalovens regler er Inter-Triumph Marketing GmbH, Marsstrasse 40, 80335 Munich, Germany.

2. Indsamling og behandling af personoplysninger

Principielt indsamler, behandler og bruger vi kun de personoplysninger, som du giver os i forbindelse med din bestilling, til at oprette, gennemføre og afvikle din brug af sitet og de med os indgåede købsaftaler. Dette omfatter også videregivelse af dine oplysninger til tredjemand og tredjemands benyttelse heraf, såfremt dette er nødvendigt for at oprette, gennemføre og afvikle din brug af sitet og de indgåede købsaftaler.
Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at de personrelaterede oplysninger, som du giver os, i øvrigt ikke vil blive videregivet til tredjemand, det være sig mod betaling eller gratis. Virksomheder i Triumph-gruppen, som er koncernforbundne med os, anses i den forbindelse ikke for at være tredjemænd.

Vi indsamler og behandler følgende personlige oplysninger: