Triumph Intertrade AG © 2014, Switzerland

Kaikki oikeudet pidätetään.

 

Tämä verkkosivusto sisältää linkkejä toisille kolmansien osapuolien ylläpitämille verkkosivustoille käyttäjän käyttömukavuuden ja mielenkiinnon lisäämiseksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tukisimme millään tavalla tällaisia linkitettyjä verkkosivustoja. Tällaisten linkitettyjen verkkosivustojen omistajat ovat yksinomaan vastuussa verkkosivujen kautta tarjottavista tuotteista ja palveluista, emmekä ota mitään vastuuta tällaisista tuotteista tai palveluista. Varsinkin kun on kyse linkitetyillä verkkosivuilla myytävistä tuotteista tai palveluista, yhteydenpito on käyttäjän ja tällaisten linkitettyjen verkkosivustojen välillä, jotka vastaavat sopimuksen hallinnasta ja toteutuksesta, eikä tällainen sopimus ole meidän tekemämme.

Tämän verkkosivuston tekijänoikeus ja sisältö sisältäen, muttei rajoittuen, rakenteen, sommittelun, suunnittelun tiedot ja kuvat on Inter-Triumph Marketing GmbH:n omaisuutta. Näkyvät tuotemerkit ja tavaramerkit ovat Triumph International Groupin omaisuutta. Tältä verkkosivustolta ei saa pysyvästi kopioida tai tallentaa eikä myöskään muokata, julkaista uudelleen, välittää uudelleen tai jakaa uudelleen mitään materiaalia tai saattaa tämän verkkosivuston materiaalia millekään kolmannelle osapuolelle tai saattaa materiaalia omalle tai jonkin toisen kolmannen osapuolen verkkosivustolle tai ilmoitustaululle tai tuottaa samaa materiaalia saataville tulosteena tai muuna mediana ilman kirjallista lupaa. Kaikki tämän verkkosivuston materiaalia ja sisältöä koskevat kysymykset tulee lähettää osoitteeseen Inter-Triumph Marketing GmbH, Marsstrasse 40, 80335 Munich, Germany. Jotta vältytään myöntämäämme lupaa koskevilta epäilyiltä annettuamme luvan tietyn materiaalin käyttöön, tekijänoikeus säilyy Inter-Triumph Marketing GmbH:n hallussa, ja tällaisen materiaalin pitää sisältää seuraavat tekijänoikeutta koskevat tiedot: 'Inter-Triumph Marketing GmbH. 2014. All rights reserved'.