Στοιχεία site

 

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

 

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με το Brand Triumph και ανήκει στην Inter-Triumph Marketing GmbH. Με την πρόσβαση σε αυτό το site, δεσμεύεστε από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις χρήσης ("Όροι") και συνεχίζοντας να το χρησιμοποιήσετε, θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτούς τους Όρους.

 

 

Άρνηση

Ενώ έχουμε λάβει κάθε μέτρο για να διασφαλίσει, ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στον διαδικτυακό τόπο είναι σωστές , δεν παρέχουμε καμία εγγύηση (ρητή ή σιωπηρή) ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα ή την ποιότητα του. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη, που προκύπτει από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή από πράξη ή παράλειψη εκ μέρους σας, αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα μπορεί να υπάρχει και να σχετίζεται, με το υλικό που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα. Ως εκ τούτου δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά,  που υπέστη κάποιος χρήστης των πληροφοριών, που περιέχονται στην ιστοσελίδα.

Η χρήση της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων με τρίτους), γίνεται με δική σας ευθύνη. Επίσης δική σας ευθύνη είναι να προστατεύετε επαρκώς τα δεδομένα και τον υπολογιστή σας και να λάβετε τις απαραίτητες προφυλάξεις για την καταπολέμηση από ιούς ή άλλες καταστροφικές ιδιότητες. Εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, λάθη, παραλείψεις ή απώλειες των μεταδιδόμενων πληροφοριών, ιών ή άλλων μολυσματικών ή καταστροφικών ιδιοτήτων, που μπορούν να μεταδοθούν και μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο σύστημα του υπολογιστή σας.

 

 

Τρίτοι

Η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, που διατηρούνται από τρίτους για την ευκολία του χρήστη. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε δώσει έγκριση σχετικά με τη σύνδεση των διαδικτυακών αυτών τόπων. Οι ιδιοκτήτες αυτών των συνδεδεμένων διαδικτυακών τόπων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους. Εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση, για οποιαδήποτε  περιεχόμενα  και ιδίως όχι για όλες τις αξιόποινες πράξεις ή παραβιάσεις των δικαιωμάτων τρίτων (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς απομίμηση, οποιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ), διαπράττονται σε τέτοιες συνδεδεμένες ιστοσελίδες.

Οι ιδιοκτήτες των συνδεδεμένων διαδικτυακών τόπων είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προϊόντα και υπηρεσίες διατίθενται μέσω των ιστοσελίδων τους και δεν αποδεχόμαστε την ευθύνη για τέτοιου είδους προϊόντα ή υπηρεσίες. Ειδικότερα, όταν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που πωλούνται μέσω των συνδεδεμένων ιστοσελίδων, συμπεριλαμβάνουν  μια σύμβαση για την προμήθεια τους, αυτή θα είναι μεταξύ του χρήστη και του ιδιοκτήτη των εν λόγω συνδεδεμένων δικτυακών τόπων, ο οποίος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διαχείριση και την εκτέλεση της σύμβασης. Εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη ως προς τη σύμβαση αυτή.

 

 

"Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστοσελίδων που παρέχεται από την Google, Inc. (“Google”). Το Google Analytics χρησιμοποιεί “cookies”, τα οποία είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, και βοηθούν στην ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie για τον τρόπο χρήσης του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσης IP) θα μεταδίδονται και θα αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές της στις Η.Π.Α..To Google analytics χρησιμοποιεί την παράμετρο ‘anonymize IP()’ η οποία διαγράφει κομμάτι από την διεύθυνση IP σας, έτσι ώστε να μην μπορεί να εντοπιστεί από οποιονδήποτε χρήστη. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τον τρόπο χρήσης από εσάς του ιστότοπου, για να συντάξει εκθέσεις όσον αφορά την δραστηριότητα του ιστότοπου για τους διαχειριστές της και για να παράξει άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με την δραστηριότητα του ιστότοπου και με τη χρήση του διαδικτύου. Η Google μπορεί επίσης να μεταβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους όταν υποχρεούται να το κάνει από το νόμο ή όταν αυτά τα τρίτα μέρη επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google. Η Google δεν θα συνδέσει την διεύθυνση IP σας με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα κατέχονται από αυτήν. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας την κατάλληλη ρύθμιση από τον browser σας, ωστόσο, παρακαλούμε, λάβετε υπόψη πως αν αρνηθείτε μπορεί να μην είστε σε θέση να κάνετε χρήση της πλήρους λειτουργικότητας αυτού του ιστότοπου. Κάνοντας χρήση αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε με την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν από την Google, κατά τον τρόπο και για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω."