Triumph Intertrade AG © 2014, Switserland

All rights reserved.

 

Hjemmesiden inneholder lenker til andre hjemmesider vedlikeholdt av tredjepart av hensyn til brukervennlighet, men dette betyr ikke en godkjendelse av disse lenkede hjemmesider fra vår side. Eierne av disse lenkede hjemmesider er eneansvarlige for alle produkter og tjenester som utbydes på hjemmesidene, og vi påtar oss ikke ansvar for disse produkter eller tjenester. Spesielt gjelder det at i tilfelle hvor produkter og tjenester selges igjennom lenkende hjemmesider, inngås det en leveringskontrakt mellom brukeren og eieren av disse lenkende hjemmesider, som er eneansvarlig for administrasjonen og oppfyllelsen av kontrakten, denne kontrakt inngås ikke med oss.  Eierne av disse lenkede hjemmesider er eneansvarlig for produkter og tjenester tilgjengelig gjennom hjemmesiden, og vi aksepterer ikke ansvar for noen slags produkter eller tjenester.  Opphavsretten og innholdet av denne hjemmeside inkludert uten unntakelse struktur, layout, design informasjon og bilder er eiet av Inter-Triumph Marketing GmbH. De viste merkene og varemerker er er eiet av Triumph International firm group. Du har ikke tillatelse til å kopiere eller lagre materiale fra denne hjemmeside permanent, heller ikke endre, re-publisere, gjensende eller re-distribuere eller på annen måte gjøre gjøre material fra denne hjemmeside tilgjengelig for noen annen tredjepart, eller gjøre det tilgjengelig til noen slags hjemmeside online service eller egen oppslagstavle eller andres, eller gjøre det samme tilgjengelig i papirkopi eller andre media uten skriftlig samtykke. Alle forespørsler om samtykke til å bruke materiale vist på denne hjemmeside, skal skje til Inter-Triumph Marketing GmbH, Marsstrasse 40, 80335 Munich, Germany. For å unngå tvil om når vårt samtykke er gitt til et spesifikt bruk av materiale, er opphavsretten fortsatt opptjent i Inter-Triumph Marketing GmbH og alt materiale skal inneholde følgende opphavsrets informasjon:   'Inter-

Triumph Marketing GmbH. 2014. All rights reserved'.