Imprint

Rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS/the Register of Undertakings of the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Law Division, National Court Register

numer rejestracji/Company-No.: 0000124635

NIP/VAT-ID: PL 524-03-02-370

regon/statistic number: 010585085

kapitał zakładowy/share capital: 9.000.000,00 PLN