Integritetspolicy

1. Data Controller

Data controller är: Inter-Triumph Marketing GmbH, Marsstrasse 40, 80335 Munich, Germany.

2. Hur vi använder informationen inhämtad från dig

Vi inhämtar, bearbetar samt använder dina personuppgifter, dels i syfte att fullfölja våra åtaganden gentemot dig till följd av eventuellt ingångna avtal med oss, dels i syfte att tillhandahålla information som du efterfrågar och dels i syfte att skicka dig vårt nyhetsbrev, för det fall du aktivt godkänt detta. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part för ovan nämnda syften, dock endast i enlighet med denna integritetspolicy. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon. Vi inhämtar och berarbetar följande personuppgifter:

a) Nyhetsbrev

Om du aktivt godkänt att ta emot nyhetsbrev kan vi använda din information för att skicka dig nyhetsbrev innehållande information om oss samt om produkter som kan vara av intresse för dig. Våra nyhetsbrev kan skickas elektroniskt (via e-mail eller SMS) eller med fysisk post. Om du inte vill att vi använder dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och direktreklam, vänligen kryssa inte i berörd ruta i det formulär som vi använder för att inhämta din information. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för registrering avseende samtliga personuppgifter genom att kontakta oss, antingen via e-mail eller via brev: Triumph Intertrade AG, Triumphweg 6, CH-5330 Bad Zurzach, Switserland. För bearbetning och utskick av våra nyhetsbrev använder vi en extern tjänsteleverantör . Denna tjänsteleverantör behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag i enlighet med våra instruktioner och vi förblir ansvariga för att skydda din integritet.

b) Besök på webbsidan och IP-adresser

Vi samlar in uppgifter om dina besök på vår webbsida, inklusive men inte begränsat till trafikdata, geografiska data, webbloggar samt övrig datakommunikation, oavsett om detta krävs för våra egna faktureringssystem eller för andra syften. Vi kan spara information om din dator, din IP-adress, ditt operativsystem samt din webbläsare, dels av systemadministrativa skäl och dels för att rapportera sammanlagd information till våra annonsörer. Informationen utgörs av opersonliga statistiska data om våra användares mönster på webbsidan och kan inte användas för att utpeka någon enskild individ.

c) Dina rättigheter

Du har rätt att be oss att inte använda dina personuppgifter för marknadsändamål. Normalt informerar vi dig (innan vi inhämtar informationen) om vi har för avsikt att använda dina uppgifter för sådana ändamål. Vi behandlar inte dina personuppgifter för något ändamål som är oförenligt med det för vilket uppgifterna samlats in. Du kan låta bli att lämna samtycke till sådan användning genom att kryssa i berörd ruta i de formulär som vi använder för att inhämta din information. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för registering avseende samtliga personuppgifter genom att kontakta oss antingen via e-mail eller via brev: Inter-Triumph Marketing GmbH, Marsstrasse 40, 80335 Munich, Germany.